Balloons language studio
Škola stranih jezika

O nama


Škola Balloons language studio je osnovana 2011. godine i bavi se podučavanjem stranih jezika. Osnovno opredeljenje i principi su aktivno, zabavno, kreativno i efikasno savlađivanje jezika uz pouzdanu kombinovanu metodologiju koja se neprestano usavršava u prijatnom okruženju uz stručne predavače koji imaju individualni pristup svakom polazniku.

Izvođenje nastave se odvija po evropskim standardima što podrazumeva visokostručne predavače sa pažljivo iskombinovanim udžbenicima u malim grupama sa tačno utvrđenim fondom časova.

Naši polaznici na praktičan način usvajaju znanje sa osećajem potpunog uspeha i sa svešću o tome šta su naučili i kako to mogu da upotrebe. Naša škola, takođe, ciljano i efikasno priprema kandidate za polaganje Cambridge ispita koji naši polaznici polože bez teškoća i to sa najboljim ocenama.

Zajednička svest svih nas je odgovornost prema polazniku i njegovo usavršavanje. Naš cilj je zadovoljan polaznik.


Naše prostorije


"A different language is a different vision of life." F. Fellini